კონტაქტი

+995 555 323800

+995 592 045775

+7 921 9043800

ბახტაძე დიმიტრი

გენერალური დირექტორი შპს "კომბესტ ჯეო"

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405189362