წყალმომარაგების ქსელების შეცვლა

ტექნოლოგია იძლევა 80-დან 530 მმ-მდე დიამეტრის ფოლადის და თუჯის წყალსადენი მილსადენების პოლიეთილენის მილებზე უტრანშეო ხერხით შეცვლის შესაძლებლობას. შემუშავებულია ექვსი ტიპოზომის კომპლექტი.

მუშაობის პრინციპი

სამუშაო ჭაში მოთავსებულ პნევმატურ უროზე მონტაჟდება გამაფართოებელი გვერდებით, რომლის უკანა ნაწილზე მიმაგრებულია წინასწარ მომზადებული პოლიეთილენის ახალი მილსადენის მათრახი, რომელიც გაჭიმულია სამუშაო ჭაში დახრილი ხვრელის საშუალებით, და დაკავშირებულია სამუშაო ჭის ქვედა ნაწილთან. მიმღებ ჭაში ანკერის მოწყობილობის საშუალებით განთავსებული ჯალამბარის ტროსი გაივლის მილსადენის შესაცვლელ უბანს და უერთდება დარტყმითი მექანიზმის წინა ნაწილს. პნევმატური უროს მუშაობისას დარტყმა გადაეცემა გამაფართოებელს და მისი საშუალებით ძველ მილს. ხდება ძველი მილის მსხვრევა და გრუნტის გაფართოება გამაფართოებლის გარე დიამეტრამდე. წარმოქმნილ ხვრელში პნევმატური უროს მოძრაობისას შეიყვანება ახალი მილსადენი, შედუღებული პლეტებში მილების შესადუღებელი დანადგარის საშუალებით. პნევმატური უროს კონსტრუქცია უზრუნველყოფს პნევმატური უროს მდგრად მუშაობას 150მ-მდე გასაყვანი უბნის სიგრძისას, გაშვება ხდება ჯალამბარის ტროსის დაჭიმვით. ნამუშევარი ენერგომატარებლის გამობოლქვა ხორციელდება შესაცვლელ მილში.