ჩამოყალიბებულია წყალშემცველი მილები

ტექნოლოგია იძლევა 110-დან 400 მმ-მდე დიამეტრის პოლიეთილენის მილების გაყვანის საშუალებას უტრანშეო ხერხით.

კომპლექტის შემადგენლობა:

მუშაობის პრინციპი

გასაყვანი მილსადენის ტრასაზე ეწყობა შუალედური სამონტაჟე ჭები. შემდგომ 70-90მმ დიამეტრის სპეციალური პნევმატური გამხვრეტით გადის ლიდერი ხვრელი. ლიდერ ხვრელში იჭიმება ჯალამბარის ტროსი, სამონტაჟე ჭები უქმდება, სამუშაო ჭაში კეთდება დახრილი ხვრელი, რომელშიც თავსდება დამრტყმელი კვანძი გამაფართოებლით.

300 მმ-ზე მეტი დიამეტრის მილსადენის გაყვანისას გამაფართოებელი აღჭურვილია ფანჯრებით გასაყვან მილსადენში გრუნტის ნაწილობრივი გავლისთვის. გაყვანის პროცესი ხორციელდება ჯალამბარისა და პნევმატური უროს ერთდროული მუშაობისას.