ჩასარჭობი ხიმინჯების ფორმირება

პნევმატური გამხვრეტით წარმოქმნილი ხიმინჯების გამოყენება რეკომენდებულია:

პნევმატური დამრტყმელით გრუნტში ფორმირებულ ხიმინჯებს აქვთ უფრო მაღალი ხვედრითი მზიდი უნარი, 2-2.5-ჯერ უფრო მაღალი, ვიდრე ჩასაჭედებელს.

მუშაობის პრინციპი

გრუნტში ხიმინჯების ფორმირება ხორციელდება ნახევრად მშრალი ბეტონის ნარევით შევსებულ ხვრელში პნევმატური დამრტყმელის განმეორებითი გატარების შედეგად. ამასთან ერთად ნარევი მჭიდროვდება და იტკეპნება ხვრელის კედლებში, ხვრელის მაგისტრალის წარმოქმნით.

არსებული საძირკველის გასამაგრებლად შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ვერტიკალური, ისე დახრილი ხიმინჯები. დატვირთვიდან გამომდინარე, ხიმინჯები შეიძლება იყოს არმირებული და არაარმირებული. ხიმინჯის დიამეტრი აღწევს 300 მმ, მისი მაქსიმალური სიგრძე დამოკიდებულია გრუნტის პირობებზე და შეიძლება მიაღწიოს 10 მ.